TARIEVEN

Opvoeding en gehoorzaamheid

70 euro per 10 lessen (lessen van 45 minuten)

 

Hoopers

80 euro per kwartaal (12 lessen van 45 minuten)

 

Je kan in overleg instromen in 1 van de groepen als er nog plaats is in de betreffende groep. (zie agenda)

 

Privé lessen

15 euro per les (30 minuten)

125 euro voor een 10 lessen (30 minuten per les) strippenkaart

Op trainingslocatie of andere nader te bepalen locatie

 

 

Consult Gedragsadvies

75 euro (60 minuten) inclusief schriftelijke terugkoppeling en plan van aanpak

Vervolg consult

30 euro (30 minuten)

Voor een privéles/consult binnen de Hoeksche Waard worden geen reiskosten berekend. Daarbuiten geldt een vergoeding van €0,20 per kilometer waarbij de eerste 10 kilometer niet in rekening wordt gebracht. 

 

Bij privé lessen of gedragsconsulten plan ik graag vooraf een kort kennismakingsgesprek. Zo kun je kennismaken met mij en ik met jou en jouw hond. Dit is een kort gesprek waarin je kunt aangeven welk gedrag van de hond je als problematisch ervaart en zal ik informatie geven over hoe sense4dogs je hierbij kan helpen. Het is dus geen consult!

Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. 

 

 

Bo (©Thea van Driel)
Bo (©Thea van Driel)

HUISREGELS

 • Bij inschrijving accepteer je de hieronder vermelde voorwaarden. Het niet naleven hiervan kan leiden tot het door sense4dogs eenzijdig beëindigen van de gehele cursus zonder restitutie van het cursusgeld.
 • Tijdens de lessen heeft de hond een normale halsband of een passend tuig aan (geen anti-trek tuig). Je hebt een riem met een minimale lengte van 1.70 meter, voldoende beloningsvoertjes, een speeltje, een kleedje voor de hond en passende kleding voor jezelf
  Let op! Slipketting, pennenband, flexlijn en piepspeelgoed worden niet toegestaan.
 • Fysiek of psychisch geweld naar honden wordt niet getolereerd.

 

 • De hond is voorafgaand aan de cursus uitgelaten. Een ongelukje kan gebeuren, dus je neemt poepzakjes mee en ruim ‘het ongelukje’ op.
 • Honden dienen volledig geënt en ontwormd te zijn (pups in ieder geval 2 keer, 2e enting wordt rond 9 weken gegeven). Het inentingsboekje dien je de eerste les mee te nemen ter inzage.
 • Gezinsleden of andere toeschouwers zijn welkom. Zij dienen wel de instructies van de instructeur op te volgen.  
 • Als en zolang uw teef loops is, kunnen jullie niet deelnemen aan de training.
 • De honden blijven aangelijnd, tenzij de instructeur anders bepaalt.
 • Spelen met andere honden gebeurt niet aan de lijn en niet op ons trainingsveld.
 • Je leeftijd is minimaal 16 jaar, tenzij anders met de instructeur is afgesproken.
 • De cursus mag door meerdere personen met dezelfde hond gevolgd worden, als deze personen op de hoogte zijn van de inhoud van voorgaande lessen.

 

 • Bij extreme weersomstandigheden of in andere gevallen van overmacht kan sense4dogs besluiten de les te annuleren. Je wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
 • Als je verhinderd bent is het fijn als je dit vooraf meldt.
 • Tijdens rustige periodes kan het zijn dat groepen worden samengevoegd.

 

 • Mobiele telefoons zijn tijdens de les uitgeschakeld.
 • Inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijfformulier.
 • Het cursusgeld dient voorafgaand aan de 1e les te worden voldaan.
 • Als je zelf voortijdig de cursus beëindigd kan er geen restitutie plaatsvinden van het cursusgeld.
 • Inhalen van lessen door ziekte van de geleider of de hond geschiedt altijd in overleg met de instructeur. Indien je om een andere reden dan ziekte lessen mist, kunnen deze gemiste lessen niet worden ingehaald.

 

 • Deelname aan de cursussen of privéles geschiedt op eigen risico. sense4dogs is behoudens opzet of grove nalatigheid niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, ongevallen, enz. op de opleidingslocatie. Tevens is sense4dogs niet aansprakelijk voor ongevallen met de hond en/of honden onderling. Schade kan nooit verhaald worden op de instructeur en/of sense4dogs.